Ceník výkonů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

Výkony nehrazené z veřejného zdravotního pojištění na žádost pacienta

 

1)      Výpis ze zdravotní dokumentace       do 14 dní/expres do 2.dne                    300/500 kč

2)      Posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel                          300 kč

3)      Posouzení zdravotní způsobilosti  k držení zbrojního průkazu                          400 kč

4)      Posouzení zdravotní způsobilosti  na profesní průkazy (svářeč, hasič,...)         300 kč

5)      Vstupní prohlídka do zaměstnání- pouze kategorie 1                                        500 kč

6)      Periodická, mimořádná, výstupní  prohlídka do zaměstnání- kategorie 1            400 kč

7)      Vyplnění žádosti o zařazení do sociálního ústavu                                              300 kč

8)      Lékařská zpráva na žádost pacienta - úraz, bodové ohodnocení, za PN,   zprávy pro ÚP

cena dle časové   náročnosti                                                                            200kč á 10 min

9)      Potravinářský průkaz                                                                                       150 kč

10)   Posouzení zdravotní způsobilosti ke studiu                                                          100 kč

11)   Přihláška na tábor, rekreační pobyt, sportovní akci, zájmovou činnost                    100 kč

12)    CRP na vlastní žádost                                                                                       200 kč

13)   Aplikace vakcíny nehrazené zdravotní pojišťovnou                                                150 kč

14)   Odběr krve ze žíly na vlastní žádost                                                                      50kč

+ cena požadovaného vyšetření dle  ceníku laboratoře

15)   Předoperační vyšetření – operace nehrazené ze zdravotního pojištění                    300kč

+ cena laboratorních vyšetření dle platného ceníku laboratoře

16)   Kopie lékařských nálezů na žádost pacienta                                                      5Kč/1 A4

 

 

Platnost od  1.7.2022